هزینه های کنفرانس ( به روزرسانی : عدم افزایش هزینه تایید داوری پس از ۳۰ آذرماه)

هزینه های کنفرانس به قرار ذیل می باشد:

الف ) هزینه ثبت نام و خدمات

( جهت بزرگ نمایی جدول زیر،روی آن کلیک نمایید)

تذکر:با توجه به حجم مقالات و همراهی هرچه بیشتر دبیرخانه با پژوهشگران گرامی،هزینه ها پس از ۳۰ آذرماه تغییر نمی کند.

نکات مهم :

۱ – تمامی گواهی ها بصورت اتوماسیونی ( تاریخ،شماره،امضا و …… )صادر می گردد.

۲ – جهت استفاده از تخفیف برای ارسال مقاله دوم و بیشتر وجود نام یکی از نویسندگان مقاله اول در بخش نویسندگان مقاله دوم کافی می باشد . به عبارت دیگر برای استفاده از تخفیف مقاله دوم، اجباری جهت درج نام نویسنده مسول مقاله اول در مقاله دوم وجود ندارد.

۳ -در صورتی که هزینه پستی انتخاب نگردد،گواهی های انتخابی در قطع آ۴ به ایمیل ارسال کننده ایمیل می گردد که نویسنده می تواند پرینت رنگی گرفته و استفاده نمایند.

۴ – در ردیف های ۴ و ۵ ،می بایست به ازای هرگواهی پذیرش یا گواهی حضور یک پرداخت آنلاین واریز گردد.

 

ب ) پرداخت ها:

۱ – پرداخت آنلاین : ( کلیه کارت های عضو شبکه شتاب )

پایان کنفرانس

۲ – راه دوم پرداخت :

توجه ویژه:در صورتی که به هر دلیلی نتوانستید مبلغ را از طریق درگاه آنلاین بانکی واریز نمایید ، می توانید مبلغ مقاله و امکانات مدنظر را به شماره حساب :  ۰۳۴۸۰۵۰۱۵۴۰۰۱ شماره کارت این حساب به شماره  ۶۰۳۷۹۹۷۱۴۲۹۸۹۶۷۳بانک ایران به نام طاهره منافی( دبیر اجرایی کنفرانس )واریز نمایید.سپس در قسمت نحوه پرداخت فرم ارسال هزینه گزینه (کارت به کارت یا اینترنت بانک ) را انتخاب نمایید.

 

تذکر:در صورت پرداخت از طریق راه دوم پرداخت بخش ج ، می توانید مبلغ کل خدمات را یکجا واریز نمایید،به عنوان مثال پرداخت هزینه داوری مقاله اول ۱۰۰۰۰۰+ هزینه پست ۳۰۰۰۰= ۱۳۰۰۰۰تومان را می تواند یکجا به شماره حساب یا عابر اعلامی بالا واریز نماید.سپس در فرم ارسال هزینه ها ، بخش پرداختی بابت :(پرداخت هزینه داوری مقاله اول + هزینه پست) درج نماید.

همچنین در صورت پرداخت آنلاین،می بایست به ازای هر خدمت ، هزینه آن جداگانه واریز شود،سپس مانند مثال مندرج در  تذکر بالا ، در فرم ارسال هزینه ها ، بخش پرداختی بابت :(پرداخت هزینه داوری مقاله اول + هزینه پست) درج نماید.

 

بااحترام – دبیرخانه کنفرانس