تمدید زمان دریافت مقاله

بسمه تعالی

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند با توجه به درخواست مکرر ایشان،زمان دریافت مقاله تا ۲۸ بهمن ماه تمدید شد.